Video: Overvåking av Joasetbergi

Joasetbergi overvåking fjellskred med totalstasjon

Cautus Geo har etablert eit automatisk overvåkningssystem på Joasetbergi.

Joasetbergi er ein del av det ustabile fjellpartiet Stampa i Sogn og Fjordane. Det ligg 800 m oppe i fjellsida aust for Flåm, innerst i Aurlandsfjorden; 125 km aust for Bergen.

Stampa er et av de største ustabile fjellpartiene i Norge med et volum på over 300 millioner m3.

Systemet består av radar, ulike strekkstag og en totalstasjon. Totalstasjonen måler mot en rekke prismer og målingene gir 3D bevegelse med millimeter nøyaktighet.

Denne videoen viser systemet og ytterligere informasjon om prosjektet: