Utvider etter sterk vekst

Atle Gerhardsen

Cautus Geo var rigget for vekst på Lysaker. Det holdt i ett år. Nå overtar selskapet hele førsteetasjen i Arnstein Arnebergsvei 28.

Cautus Geo flyttet fra Sinsen til Lysaker i desember 2019. Atle Gerhardsen planla for vekst. Det nye lokalet på 600 kvadratmeter med kontorer, lager og verksted hadde plass til fortsatt vekst.

Det holdt i et drøyt år. Nå utvider han lokalet med 300 kvadratmeter. Da har Cautus Geo overtatt hele første etasjen i næringsbygget langs E18.

Fire nyansettelser

Siden innflyttingen i Lysaker har Gerhardsen utvidet med fire nyansettelser. Først kom geologen Gaute H. Sandnes, så kom David Benton, før Henning Lindseth og Vidar Brattlie nå ved årsskiftet.

– Vi er styrket innenfor naturfare, miljøovervåkning, service, it, programvareutvikling og databasedrift. Vi har også lansert nye loggere og en helt ny radar det siste året, sier Gerhardsen.

Effektiv drift

Cautus Geo er fortsatt på en flate. Det gir effektiv drift.  Lokalene har kontorer, lager, verksted og godt tilrettelagt med egne møterom.

– Positivt å være i vekst og flott vi løste utfordringen med å utvide dagens lokaler. Det er den aller beste løsningen for oss der vi ligger godt plassert rett ved E18 og i tillegg har god forbindelse med tog, sier Gerhardsen.