GNSS instrumentering av Nordnesfjellet

september 2009

Et omfattende prosjekt som blir et av de aller største GNSS-nettene for naturfareovervåking i verden. Cautus Geo installerer 18 GNSS-enheter på Nordnesfjellet i Kåfjord. Fjellet er ett av fire i Norge som er under kontinuerlig overvåking, mest kjent er Åkneset og Mannen.