Utvider og styrker

juni 2021

David Allin Benton er ansatt i nyopprettet stilling. Han får særskilt ansvar for å klargjøre utstyr før det skal brukes i felt.