Ulvintunnelen starter opp

april 2013

Ulvintunnelen er en del av et stort fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen. Vi overvåker tøyning, temperatur og vanntrykk i den nesten fire kilometer lange jernbanetunnelen.