Styrker satsingen på IoT

juni 2021

Cautus Geo setter større fart på IoT-satsingen gjennom en ny utvidelse. Elektro- og automasjonsingeniør Henning Lindseth ansettes i nyopprettet stilling.