Styrker laget på miljø

oktober 2021

Martine Berg-Jensen med master i miljøovervåkning og naturforvaltning styrker Cautus Geo-laget innenfor miljøovervåkning, FoU- og innovasjonsaktiviteter. Hun kommer fra stilling som senior fagrådgiver i Igaidi.