Satser på el-bil

juni 2021

Anskaffer vår første helelektriske varebil. Bak ligger hensyn til miljø og bærekraft. Tas i bruk for oppdrag på bygge- og anleggsplasser sentralt på Østlandet.