Rekordår etter vekst på miljø

mai 2021

Automatisk overvåking av vann- og miljø har på få år blitt et betydelig område og bidrar sterkt til nytt rekordår i 2020. Bak ligger oppbygging av kompetanse, nye systemer og nytt utstyr. Antall prosjekter er vokst fra to i 2017 til 30 i 2020.