Prosjekter i Sverige

juni 2012

Vi vinner våre første prosjekter i Sverige og instrumenterer flere dammer både i Nord- og Sør-Sverige. Prosjektene er for noen av Sverigest største dameiere. De omfatter overvåking av deformasjon med både strekkstag og totalstasjon, vannivå og måling av klima og temperaturendringer i konstruksjonen.