Påviste mikroplast

juli 2022

Cautus Geo har utvidet bruken av smarte sensorer i prosjektet SensorTUNNEL. Det er et pilotprosjekt med Statens vegvesen og NIVA for et nytt, sensorbasert system for overvåkning av tunnelvaskevann. I prosjektet har sensorene målt stoffer og miljøgifter som ikke kan måles direkte.