Overvåker Torvbyen

juni 2020

Cautus Geo har montert prismer titalls meter oppe i kirkespiret på domkirken som del av overvåkning av Torvbyen i Fredrikstad. 19 sensorer (krakkmetere, strekkmålere) er montert inne i kjøpesenteret og 22 prismer som gir 3D-formasjon med totalstasjon er montert ute.