Overvåker nytt fjellparti

november 2021

Fjellpartiet Tussafoten på 1100 meter over Øvre Eidfjord kan bli satt på lista til Norges vassdrags og energidirektorat for kontinuerlig overvåkning. Vi monterte utstyr for å starte kontinuerlig overvåking på fjellpartiet høsten 2021.