Overvåker grunnvannet på Espa

mai 2021

Cautus Geo overvåker grunnvannet på Espa i Stange. Bak står Bane NOR, som skal bygge ny tunnel på Dovrebanen. Overvåkingen skal sikre at ingen mister drikkevannet. Faller grunnvannet skal tiltak settes inn.