Overvåker grunnen for ny E18

mai 2022

Cautus Geo skal overvåke grunnen for ny E18/Vestkorridoren. 179 poretrykksmålere, på strekningen fra Lysaker til Ramstad, skal sende sanntidsdata til Cautus Web som varsler om endring i poretrykk og grunnvann som kan gi setningsskader på bygg og infrastruktur.