Oppstart vårt største F&U-prosjekt

oktober 2016

Vi starter opp vårt største F&U prosjekt. Navnet på prosjektet er “Continuous pesticide sensing in the environment”, forkortet CoPs. Prosjektet er støttet av EU og Forskningsrådet. Målet er å utvikle et system for automatisk og løpende måling av en rekke ulike pesticider (kjemiske midler) med rapportering i sanntid.