Oppstart på Follobanen

juni 2016

Condotte er hovedentreprenør. Senere overtok Bane NOR som oppdragsgiver for Cautus Geo på innføring Oslo S. Prosjektet utvikler seg til å bli stort. Etter hvert inneholder det overvåking av grunnforhold, konstruksjoner under oppføring, eksisterende bygg og jernbane.