Oppdrag på bybanen

november 2022

Cautus Geo har løst overvåkning av Haukeland stasjon og løsmassetunnel under kirkegård som begge inngår i det fjerne byggetrinnet for Bybanen i Bergen. Oppdragene startet høsten 2021 og ble avsluttet nær ett år senere.