Miljøovervåkning på Langøyene

oktober 2021

Vi etablerer fem målebøyer med turbiditetsmålere på ulike dyp. På øyene og utenfor iverksettes omfattende miljøprosjekt. Målet er at øyene igjen åpnes for badende sommeren 2022. Overvåkningen pågår til november 2021.