Med i KlimaGrunn for å kutte utslipp

mai 2021

Cautus Geo er med i KlimaGrunn. Arbeidet startet opp i 2020. Målet er å kutte klimagassutslippene. Det kan gi nye metoder i grunnarbeid for bygge- og anleggsbransjen. Selskapene i prosjektgruppa består i tillegg av Multiconsult, Norcem og Argeo. Oppdragsgiver er Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg.