Laser på Mannen

oktober 2009

Cautus Geo etablerer et laserovervåkingssystem på fjellet Mannen i Rauma kommune. Tre lasere ble satt opp og var operative før 1. november. Senere skulle Mannen bli et av de mer omfattende og komplekse prosjektene for selskapet.