Lanserer nyutviklet radar

desember 2020

Cautus Geo har lansert en nyutviklet radar for snøskredsikring med automatisk overvåking, varsling og stenging av vei. Den nye radaren er tatt i bruk for rassikring av riksveg 15 i Lom. Radaren er testet ut gjennom to år på Mannen i Romsdalen.