FoU for virtuelle sensorer

desember 2021

Sammen med Statens vegvesen og Norsk institutt for vannforskning deltar vi på pilotprosjekt for utvikling av virtuelle sensorer. Målet for prosjektet er sensorbasert overvåkning av tunnelvask med sanntidsinformasjon til publikum.