Første oppdrag i Finland

juni 2021

Overvåking av kulturminner fra middelalderen i Åbo, som er en av Finlands seks middelalderbyer. For oss er det vårt første oppdrag i Finland. For Finland er dette det første sensorprosjektet med automatisk kulturovervåkning.