Inn i nye lokaler

november 2012

Vi flytter inn nye lokaler i Sinsenveien 53 på Løren. Vi får hensiktsmessige lokaler med større plass.