E134 prosjektet i Telemark

november 2014

Oppstart av E134 prosjektet i Telemark. Cautus Geo bidrar med mye overvåking av grunnforhold.