Bakkebasert InSAR

mai 2013

Våren 2013 er det mange ras på veiene på Vestlandet. Vi engasjeres i flere overvåkinger med bakkebasert InSAR (radarmålinger fra satellitter). I november 2013 starter vi opp periodiske målekampanjer med bakkebasert InSAR langs E18 ved Try i Søgne.