Styrer for fortsatt vekst for Cautus Geo

Toppledelsen
Lars Krangnes, Odd Sverre Østlie og Atle Gerhardsen rekrutterer flere hoder til Cautus Geo.

Sterk teknologiutvikling, nye produkter og nye lokalkontor. Cautus Geo styrer for fortsatt vekst.

Ny steinsprangradar, nye dataloggere, nytt smart bekkeinntak og nye lokalkontor. Slik kan mye av 2022 oppsummeres. Cautus Geo styrer for fortsatt vekst.

Siden 2009 har Cautus Geo overvåket naturfarer som Mannen og Åkneset. Kontinuerlig vekst, teknologiutvikling og nye løsninger er en del av selskapets identitet. – Vi er opptatt av å utvikle nye, mer robuste og enda bedre løsninger for kontinuerlig og automatisk overvåkning, sier CEO (adm. direktør) Odd Sverre Østlie.

PE-fondet Equip overtok Cautus Geo for ett år siden. Samtidig kom Østlie inn som ny toppsjef. Farten innenfor forskning og utvikling er fortsatt sterk.

– I fjor lanserte vi blant annet Cautus Steinsprangradar og nye dataloggere, sier CTO (utviklingssjef) Lars Krangnes.

– Nyvinninger gjør oss enda bedre rigget for fortsatt vekst, sier Østlie.

Fart på salg

Kim Lindmark er første salgssjef i Cautus Geos historie. Han gikk inn i stillingen i mars i år.

– Vi skal vokse organisk og gjennom oppkjøp. Et av tiltakene er å komme tettere på kundene. Der kommer etablering av dedikert stilling med tydelig ansvar inn. Det styrker oss på salg og marked, sier Østlie.

Det gjør også de nye kontorene. Tromsø-kontoret ble etablert i fjor sommer. Største kontrakt så langt er på overvåkningen av ny E6-tunnel. Også på Vestlandet etablerte Cautus Geo nytt kontor i fjor.

– Vi kommer tettere på kundene gjennom de nye lokalkontorene i Bergen og Tromsø. Det vil gi positiv effekt, sier Østlie.

Co2-utslipp

Bygg- og anlegg er et viktig område for Cautus Geo. Det handler om å overvåke grunnforhold og konstruksjoner. Der har Cautus Geo vært en av partnerne i Klimagrunn.

– Metoden vi har vært med å utvikle, reduserer CO2-utslippene i grunnstabilisering gjennom mindre bruk av kalk og sement. Det er bra for klima, ressursbruk og kostnadssiden. Det passer i tillegg godt inn i vår miljøprofil. Miljøovervåkning er et område i sterk utvikling, sier COO (driftssjef) Atle Gerhardsen.

Innenfor miljøfeltet har Cautus Geo forbedret støtten for måling av vibrasjon og støy i Cautus Web det siste året.

Vekst og kjøp

– Økt aktivitet gir organisk vekst. Nyutvikling og nye ressurser på salg og marked, som Kim Lindmark, vil øke aktiviteten vår.

Salgsveksten i fjor blir på rundt ti prosent. Strategien for vekst handler både om organisk vekst gjennom økt salg, men også om partnerskap og oppkjøp i og utenfor Norge.

– Vi er i flere dialoger om partnerskap og oppkjøp. Her tar vi oss nødvendig tid. Vi må være trygge på at alt fra kultur til teknologi passer sammen, sier Østlie.

NOEN HØYDEPUNKTER I 2022:

  • Cautus Steinsprangradar – nytt produkt
  • Nye dataloggere (CL2 og CL3)
  • Smart vann og flomvarsling/gjort Vossatrauet smart
  • Miljøovervåking med forbedret støtte og målinger av vibrasjon og støy i Cautus Web
  • Klimagrunn – ny metode og system for betydelige utslippskutt på CO2 i grunnarbeid
  • Nye kontorer i Tromsø og Bergen