Sanntidsovervåking av deformasjoner ved spuntarbeid

deformasjoner spunt

I forbindelse med byggingen av Nye Jordal Amfi ble Cautus Geo engasjert for å overvåke eventuelle deformasjoner av en overvannskulvert for Hovinbekken, som går rett igjennom anlegget.

Spuntarbeid rett over og tett inntil kulvert ble vurdert som en kritisk fase i utbyggingen, og Cautus Geo hadde i denne perioden sanntidsovervåking på anlegget for raskt å kunne stoppe arbeidet ved tegn på økte, ytre belastninger. Kulverten er gammel, og eventuell deformasjon eller oppsprekking vil kunne få store konsekvenser i form av store vannmengder på avveie.

Cautus Geo installerte i forkant av spuntarbeidet en SAAF500 fra Measurand inne i kulverten. Sensoren er 18 meter lang, og måler deformasjoner svært nøyaktig. Det ble samlet inn data i forkant av arbeidet som ble gjort tilgjengelig for kunden i Cautus Web, og på bakgrunn av disse ble det etablert grenseverdier for varslingen. Det ble etablert en varslingsplan for skade på kulvert, og Cautus Geo etablerte et kontor i felt. På den måten sikret man kortest mulig reaksjonstid dersom grenseverdien for deformasjon skulle bli overskredet.

Instrumenteringen sikret at arbeidet kunne utføres effektivt og uten usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser spuntarbeidet ville få.  Det ble ikke påvist deformasjon som følge av spuntarbeid i kritisk sone.

setningsmålingdataIllustrasjonsdata for setningsmålinger

OM SENSOREN – MEASURAND SAAF

SAAF500 er en sammenhengende kabel bestående av 500 mm lange målesegmenter. Disse segmentene inneholder MEMS sensorer som måler vinkelendringer mellom segmentene med veldig høy nøyaktighet. SAAF systemet er et robust system som kan benyttes til både horisontale og vertikale deformasjonsmålinger. Nøyaktigheten for en 32 meter lang sensor er på ca. 1,5 mm. SAAF måler temperaturen langs hele målekabelen, denne informasjonen brukes i deformasjonsberegning for å oppnå så gode måleresultat som mulig og minimere påvirkningen av temperaturendringer.

Cautus Geo er distributør for Measurand i Norge og Sverige.

Last ned vår SAAF 3D deformasjonskabler brosjyre

Kontakt oss i dag!