Radaranlegg på plass i Vikedalen

Lars Steinar Hefre
Automatisk varslingsanlegg er igjen på plass på riksveien gjennom Vikedalen i Lom.

Riksveg 15 i Vikedalen i Lom er igjen rassikret med radarovervåking med automatisk varsling og stengning av vei.

Monteringen av den nyutviklede radaren ble gjennomført tidlig i desember. Det gamle varslingsanlegget stengte trafikken, før det ble tatt av det store snøskredet i februar i 2020.

Det er vår helt nyutviklede radar som nå overvåker og sikrer trafikantene på riksvei 15 mot å bli tatt av snøskred. Den radaren er testet gjennom to år på Mannen i Romsdalen. Det unike er at den også detekterer skredenes størrelse. Små skred slipper gjennom. Store skred gir automatisk stengt vei, og om store skred likevel ikke når helt frem til veibanen så gjenåpnes veien automatisk.

Anlegget i Lom er det første hvor den nyutviklede radaren er tatt i bruk.

Monteringen foregikk tidlig i desember. Kontrakten med Statens vegvesen innebar at anlegget skulle stå driftsklart 22. desember.

Riksvei 15 har hatt automatisk snøskredovervåking med varsling og stengning av veien siden 2014. Den gang var det Norges første strekning som ble sikret mot snøskred med automatisk radarvarsling.

Systemet som vi monterte tidlig i desember består av radar, videokameraer, lysanlegg og Cautus Web.