Poretrykksmåling

poretrykksmåling

Poretrykksmåling er viktig på mange ulike byggeprosjekter inkludert demninger, tuneller, fyllinger og utgravinger. Cautus Geo leverer poretrykksmålere som er spesielt designet for bruk under utfordrende nordiske klima- og grunnforhold. Denne type sensorer kan benyttes både enkeltvis eller i et større system av sensorer installert på ulike dybder i grunnen.

Vi leverer komplette totalløsninger som inkluderer alt som trengs for poretrykksmåling og langsiktig overvåking – sensorer, håndavlesere, robuste dataskap, GSM/GPRS datalogger med antenne, strømforsyning (12V batteri og solcelle eller 230V fast strøm), og annet nødvendig monteringsmateriell.

<i

Systemene kan leveres ferdig montert og konfigurert med dataloggere programmert til å sende data til Cautus Web for videre analyse, presentasjon og varsling via mail og/eller SMS. Andre type sensorer for vær og vannkvalitetsovervåking kan enkelt integreres i disse løsningene.

Vi leverer også et eget adapter for push-in installasjon i bløt leire. Adapteret kobles direkte på 44 mm borstål med R32, og er designet for å beskytte signalkabelen ved nedpressing.
Denne metoden muliggjør installasjon uten vannrør og er både tid- og kostnadsbesparende.

Send forespørsel

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkningsbehov. Ta kontakt i dag via e-post eller telefon:

Kontakt oss