Geoteknisk overvåkning

geoteknisk overvåkning

Cautus Geo leverer kostnadseffektive og automatiserte totalløsninger innen geoteknisk overvåkning.
Vi tilbyr et stort utvalg av blant annet inklinometere, setningsmålere, poretrykksmålere, borhullsekstensometere, lastceller, crackmetere, tøyningsmålere, temperatursensorer og vibrasjonsmålere tilpasset ditt spesifikke prosjekt.

 

Våre loggerløsninger kan sende måledata via fibernett, mobilnett eller radio og konfigureres ut fra hva som er mest hensiktsmessig i hvert enkelt prosjekt.

Send forespørsel

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og behov for monitorering. Ta kontakt i dag via e-post eller telefon.

Kontakt oss