Modellering i 3D

3D-modellering

Cautus Geo tilbyr 3D-modellering og analyse av ras- og skredutsatte områder samt områder hvor uttak av løsmasser og fast fjell er aktuelt.

Kartleggingsmetoden innebærer bruk av drone for innsamling av bilder, innmåling av fastpunkter og/eller laserskanning for generering av 3D-punktsky. Videre utføres ulike typer analyser som eksempelvis deformasjoner/bevegelser over tid, strøk/fall i forekomsten og volumberegning/endring.

 

Denne kartleggingsmetoden er basert på ny teknologi og er et nøyaktig, effektivt og kostnadsbesparende verktøy sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Kombinert med laserskanning kan bildematching gi et enda bedre datagrunnlag for videre analyse av et interesseområde.

Bruksområder:

  • Kartlegging av bevegelse/deformasjon i stor og liten skala relatert til rasutsatte områder.
  • Kartlegging av strøk/fall hos bergartene i forekomsten for å bestemme sikringstiltak i dagbrudd.
  • Volumendringer over tid relatert til uttaksmengde, varelager, produksjon og sprenging.
  • Dokumentering av uttak relatert til driftskonsesjon og reguleringsplan.
  • 3D-fremstilling av uttak gjennom bilder og video for bruk i presentasjoner og markedsføring.
  • Eksport av 3D-modell/punktsky for bruk i eksempelvis tegneprogrammer.

Send forespørsel

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og kartleggingsbehov! Ta kontakt i dag via e-post eller telefon:

Kontakt oss