Poretrykksovervåking langs Mjøsa

espa_590x245

For oppdragsgiver Veidekke Hochtief har vi nylig automatisert poretrykksmålere for kontinuerlig fjernavlesing. Formålet er å overvåke stabiliteten og poretrykket ved oppfylling langs Mjøsa i forbindelse med Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

Det er foreløpig nedsatt 4 poretrykksmålere i grunnen, og det er planlagt flere målere som skal settes ned i løpet av vinteren. Verdiene oversendes til Cautus Web for kontinuerlig overvåking og presentasjon. Dette å kunne vite at alt er i orden, samt bli varslet om store endringer i stabliteten skulle intreffe, sikrer entrepenøren fremdrift.