Overvåker Torvbyen i Fredrikstad

Lars Steinar Hefre på vei opp i spiret på Fredrikstad domkirke.
Lars Steinar Hefre på vei opp i spiret på Fredrikstad domkirke.

Cautus Geo har montert prismer titalls meter oppe i kirkespiret på domkirken som del av overvåkningen av Torvbyen i Fredrikstad. 

Cautus Geo har montert prismer titalls meter oppe i kirkespiret på domkirken som del av overvåkningen av Torvbyen i Fredrikstad. 

Det populære kjøpesenteret i hjertet av Fredrikstad besøkes daglig av 12.500 handlende. Det eies og driftes av Citycon, som har 27 kjøpesentre i Norge.

– Alle som jobber og handler i Torvbyen skal være trygge. Vi ønsker sikker kunnskap om bygget, slik at vi kan vurdere eventuelle tiltak, sier senterleder Monique Blystad i Torvbyen.

Torvbyen består av flere bygg. De er bygget sammen gjennom årenes løp. Den eldste delen er fra 60-tallet. Det er der Cautus Geo har montert en rekke måleinstrumenter for å overvåke bygget. Overvåkningen vil vise om det fortsatt foregår bevegelser – og hva som eventuelt påvirker dem.

– Overvåkningen vil vise om tiltak kan være på sin plass eller om bygget for eksempel påvirkes av mulige endringer i grunnvannet, nedbørsmengder, gravearbeider eller andre lokale forhold, sier Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

76 butikker

76 butikker fyller det populære kjøpesenteret i hjertet av Fredrikstad. Det består av flere bygg, som er sveiset sammen. Den eldste delen av senteret er mer enn 50 år gammel. Den delen ble i sin tid satt opp av Gunnar Nilsens Stabburet, den gang kjent som byens beste butikk.

I dag er det ulike butikker i den delen av senteret. Der har Cautus Geo montert 19 ulike sensorer. Bevegelser som eventuelt oppstår, vil fanges opp av instrumenteringen.

– Vi har satt opp et automatisk og trådløst loggesystem rett på veggen. Det vil vise alt som eventuelt skjer.

Kirkespiret

Også utenfor bygget er det etablert måleinstrumenter. I tillegg er det satt opp en totalstasjon og spektakulært nok er det også etablert referansepunkter høyt oppe på utsiden av kirkespiret på Fredrikstad domkirke.

– En av de luftigere jobbene jeg har utført, sier Lars Steinar Hefre som monterte prismene mer enn 50 meter over bakkenivå på det verneverdige kirkebygget fra 1880.

Også i tårnet på Glemmen gamle kirke er det et etablert et referansemålepunkt. Ytterligere to står på et nabobygg.

– Prismemålerne gir oss 3D-visning.

Utstyr:

  • 19 sensorer (krakkmetere, strekkmålere) inne i kjøpesenteret
  • Automatisk trådløst loggesystem inne i senteret
  • 22 prismer som gir 3D-formasjon med totalstasjon utendørs (på yttervegg)