Overvåker nytt land i Drammensfjorden

20190603-drammensfjorden-cautusgeo

Det skal etableres nytt land med 4,8 millioner tonn steinmasse. Det skal bli starten på Fjordbyen. Ferdig utbygd skal den nye bydelen bosette 20.000 innbyggere og ha like mange arbeidsplasser.

For tiden skjer det utfylling i Gilhusbukta i Drammensfjorden. Det hele skjer i grenseområdet mellom Lier og Drammen. Så langt er det fylt ut med 1,7 millioner tonn steinmasse. Alt er overvåket av Cautus Geo. Siden starten i juni 2018 har Cautus Geo hatt 27 poretrykksmålere på ni ulike steder i bukta. De dypeste ligger mer enn 50 meter under sjøbunnn.

I tillegg har selskapet lagt ut tre setningsmålere, hver på 300 meter, som måler eventuelle setninger hver eneste meter land og 300 meter ut i fjorden i tre ulike profiler.

– Vi selger sikkerhet. Og da må vi gjøre ting skikkelig. Alt vi gjør skal være etterprøvbart og dokumenterbart. Jeg er glad for at vår oppdragsgiver viser at de vil ligge i forkant og har tenkt gjennom framtidige utfordringer. De fortjener positiv respons på det, forteller Gerhardsen i en pressemelding fra selskapet. Cautus Geos ansvar er å overvåke og dokumentere at oppfyllingen foregår innenfor retningslinjene og kravene som er satt av NGI (Norges Geotekniske Institutt).

Oppstår avvik ut over grenseverdiene som er satt, blir det sendt ut relevante advarsler.

– Ofte stilles det ikke strenge nok krav til overvåking fra myndighetene. Resultatet kan bli utglidninger. Da kommer skadene først, så kommer tiltakene i etterkant. Det er mye bedre og mer ansvarlig å gjøre som her, nemlig å overvåke for så å kunne sette inn de riktige tiltakene før skader skjer. Vi kan ikke se byggeprosjekter isolert, men se helheten og hva hvert enkelt prosjekt kan ha å bety for omgivelsene, sier Gerhardsen i et intervju med Lierposten som nylig omtalte oppdraget selskapet har i Gilhusbukta.

Oppdragsgiveren til Cautus Geo i Gilhusbukta er det offentlig eide selskapet Eidos. Der er Torgeir Finnerud sjef. Han sier at målingene i Gilhusbukta er avgjørende for å skape trygghet.

– Vi må sikre god dokumentasjon, slik at vi kan si at det er 100 prosent trygt når vi starter utbygging, sier Finnerud i meldingen.

https://www.byggfakta.no/overvaker-nytt-land-i-drammensfjorden-148270/nyhet.html