Overvåker grunnen for ny E18

Håvard Hind er prosjektleder på E18/Vestkorridoren for Cautus Geo.
Håvard Hind er prosjektleder på E18/Vestkorridoren for Cautus Geo.

Cautus Geo overvåker grunnen for ny E18. – Avgjørende sikringstiltak, sier geotekniker Marte Sundby Nybo og prosjektleder Mariusz Wozniak i Statens vegvesen.

Grunnforholdene for ny E18 fra Lysaker til Ramstadsletta består av mye bløt leirgrunn. Dybdene til berg varierer og det er mye infrastruktur i bakken.  Trafikken skal gå mest mulig uhindret. Mange bor og jobber tett på anlegget. Det er mye å passe på for prosjektlederne for den nye motorveien.

– Cautus Geos løsning med Cautus Web er helt avgjørende. Den gjør at vi kan avlese poretrykket der vi er. Det sparer oss for enormt mye tid. I tillegg er systemet satt opp med varsling. Skjer det noe med poretrykket/grunnvannet, så går alarmen, og mange varsles samtidig. Da kan vi reagere hurtig, sier Marte Sundby Nybo og Mariusz Wozniak.

SVVs organisasjon på E18-prosjektet er på 70 medarbeidere. I tillegg kommer mange eksternt ansatte fra ulike underleverandører. Mange skal informeres om Cautus Web varsler om endring i poretrykk og grunnvann som kan gi setningsskader på bygg og infrastruktur.

179 målere

Rundt 50 nye poretrykksmålere etableres i grunnen i første omgang. Cautus Geo planlegger gjennomføring på forsommeren. Senere  kommer ytterligere installasjoner og gamle målere erstattes. Da alt er på plass, vil grunnvannstanden fra Lysaker til Ramstad sanntidsovervåkes med data fra 179 målere. All data skal løpende leses og vises i Cautus Web.

Mange naboer til veianlegget berøres direkte. Flere målere installeres i private hager og innkjørsler.

– Vi forstår at mange kan reagere på at det bores i oppkjørsler og hager, men det handler om å forhindre skader. Det er et sikringstiltak for bygningene. Det dreier seg om å sikre eiendommene mot setningsskader, sier Nybo og Wozniak.

Trafikkomlegging

E18 vest for Oslo er en av landets mest trafikkerte veier. 90.000 kjøretøy passerer hvert døgn.

– E18 skal fungere. Bilene skal fram, men det kommer flere omlegginger i begge retninger i mange år. Målet er å ha færrest mulig, men det vil bli merkbart med redusert hastighet og endrede kjøremønstre, sier Nybo og Wozniak.

For Cautus Geo er det store anleggsområdet en viktig arbeidsplass. I tillegg til overvåkning av grunnvannet er Cautus Geo engasjert på området gjennom forskningsprosjektet KlimaGrunn og andre prosjekter tett på anleggsarbeidet med ny E18.

– Vi er engasjert i mange ulike prosjekter på området som praktisk talt er rett utenfor kontordørene våre, sier CTO Lars Krangnes i Cautus Geo.

– Nye E18 er et stort oppdrag. Mye av installasjonsjobben gjøres i år, men også neste år og året deretter (i 2024) skal vi etablere nye målere. I mange år fremover skal de sende sanntidsdata til Cautus Web, sier prosjektleder Håvard Hind i Cautus Geo.

Tre strekninger

Ny E18 bygges fra Lysaker til Drengsrud ved Asker sentrum og er den såkalte Vestkorridoren som inngår i Oslopakke tre. Strekningen er på over sytten kilometer. Arbeidet som nå gjennomføres på strekningen fra Lysaker til Ramstad, er første parsell. Den strekningen er på 4,4 kilometer.

Planen er at den neste strekningen, fra Ramstad til Nesbru skal reguleres i år. Arbeidet med strekningen fra Nesbru til Drengsrud er planlagt som tredje og siste trekningen på Vestkorridoren.