Overvåker Bryggen i Bergen

Prosjektlederne for Bryggen i Bergen er Jostein Soldal i Cowi og Lars Krangnes i Cautus Geo.
Prosjektlederne for Bryggen i Bergen er Jostein Soldal i Cowi og Lars Krangnes i Cautus Geo.

Cautus Geo har i samarbeid med Cowi overtatt overvåkingen av Bryggen i Bergen.

Cautus Geo og Cowi jobber nært sammen på Bryggen i Bergen. Det handler om å ta vare på kulturminner som for 40 år siden ble satt på UNESCOS verdensarvliste.

For 20 år siden gikk alarmen. Riksantikvaren tok grep. Store setningsskader var avdekket. Bryggen synker. Årsaken er endringer i grunnvannsnivået og kjemiske prosesser i grunnen.

Bryggen i Bergen er av de mest besøkte turiststedene i Norge. Mange av oss har et forhold til bygningene fra 1700-tallet. Den bymessige bosetningen i området går nesten 1000 år tilbake i tid. Det er denne arven som skal sikres.

– For å finne de riktige tiltakene må vi ha kunnskaper om hva som foregår. Da er sensorteknologi viktig. Det gir oss sanntidsdata om hva som foregår under bakken, sier markedsdirektør Stein B. Olsen i Cowi.

15 år med data

Bryggen i Bergen har vært instrumentert siden tidlig på 2000-tallet. Nå er alle sensorene overtatt av Cautus Geo.

– Mange av sensorene på Bryggen har samlet data i mer enn ti år. Andre er kommet til senere. I mars gjorde vi hovedtyngden av installasjonene. All data som automatisk registreres samles i sanntid i Cautus Web. Der gjøres all data om til informasjon, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Det er mye instrumentering på verdensarvstedet. Datafangsten kommer fra vannstandsmålere, værstasjon, multiparametersonder, og ulike typer sensorer overvåker på jordprofilen.

– Mer overvåkning av setningsutvikling og flere andre måleinstrumenter kan komme senere, sier Krangnes.

Vurdere ulike tiltak

– Vår oppgave er å vurdere ulike tiltak for bevaring av kulturarven. Skal vi finne de riktige tiltakene, er vi helt avhengig av riktige data på hva som foregår under bakkenivå for å bevare kulturlagene som ligger i grunnen og de ikoniske bygningene som står på Bryggen. Samarbeidet med Cautus Geo er perfekt. De er ledende på måleteknologi, mens vår spisskompetanse handler om å finne de optimale tiltakene, sier Olsen.

Oppdragsgiver er NIKU, på vegne av Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet. NIKUs oppdrag er å sikre langtids måleserier og kunnskap om bevaringsforholdenes stabilitet.

– Cowi og Cautus Geo leverte det beste tilbudet på oppfølgingsarbeidet og tilgjengeliggjøring, og langtidssikring av måleseriene, sier Vibeke Vandrup Martens i NIKU

Flere andre aktører har tidligere vært engasjert for å overvåke Bryggen i Bergen.

– Nå har vi satt opp vår design og vår datafangst. Det handler om å sette alt sammen slik vi må ha det, for at vi skal få målt det vi trenger for å få full oversikt over alt som skjer under bakkenivå, sier Olsen.

Instrumentering

  • Målesensorer sender data til dataloggere og videre til Cautus Web. Datafangsten kommer fra bl.a. vannstandsmålere, værstasjon og multiparametersonder.
  • 24 jordprofilsensorer er også i sving. De måler blant annet temperatur, vanninnhold og oksygeninnhold.
  • Setningsutvikling og pumpesystem skal etableres. Også disse målingene skal inn i Cautus Web, hvor all data samles og omgjøres til informasjon.