Omfattende overvåkning på bybanen

Mye instrumentering over og under bakken for å forlenge Kronstadtunnelen.
Mye instrumentering over og under bakken for å forlenge Kronstadtunnelen.

Cautus Geo har hatt omfattende overvåking på bybanen i Bergen. – Kunne ikke gjort jobben uten, sier Veidekke.

– Instrumenteringen fra Cautus Geo var helt avgjørende.  Vi kunne ikke gjort jobben uten, sier fagansvarlig i grunn og geodesi i Veidekke, Fredrik Bakke Johansen.

Bybanen i Bergen har vært under utbygging i snart 15 år. Siden første strekning ble åpnet sommeren 2010, har ytterligere tre byggetrinn blitt åpnet. Senest forlengelsen til Flesland i 2016. Nå pågår det fjerde. Banen er under forlengelse til Fyllingsdalen via Haukeland. Før neste sommer skal det byggetrinnet stå ferdig. Da er banen forlenget med ni kilometer. Samtidig er det bygd to tunneler for gående og syklende.

Cautus Geo har hatt flere oppdrag under utvidelsen som nå pågår. Det innbefatter også instrumentering og overvåking av grunnen under arbeidet med sjakta for den underjordiske stasjonen på Haukeland sjukehus. Den er 30 meter dyp. Der bygges den nye stasjonen. Reisende kan ta heis eller rulletrapp til og fra banen da den åpnes til våren.

– Men størst kompleksitet og mest instrumentering har det vært på den nye Kronstadtunnelen for gående og syklister, sier feltansvarlig Sigmund Brekke Langelid.

Jernbane og løsmasse

Kronstadtunnelen for syklister blir 470 meter lang. Den er delvis resultat av utvidelser og forbedringer på den gamle jernbanetunnelen og delvis ny tunnel, blant annet etablert i løse maser i trafikkert bymiljø. Planlagt åpning er våren 2023. Da får syklistene en rask og sikker veiløsning mellom Bergen sentrum og Kronstad.

– Tunnelarbeidene i løsmassene under Møllendal gravplass var faglig krevende med høy kompleksitet, sier Bakke Johansen i Veidekke som har utført jobben med renovering og utvidelse av jernbanetunnel og ny løsmassetunnel. Møllendal gravplass er den største kirkegården i Bergen med 26.000 gravplasser og historie tilbake fra 1874.

Sikkerhet

– Vi hadde omfattende monitorering under arbeidet med løsmassetunnelen. Faktisk kunnskap om hva som skjer, er helt avgjørende for sikkerheten, sier Johansen.

Fire totalstasjoner, 120 prismer, inklinometre på gravplassen over bakkenivå og i tunnelen under bakken ble sammenkoblet i et omfattende nettverk og koblet til innsynsløsning i Cautus Web. Alarmer gikk ved brudd på fastsatte toleransegrenser. Instrumentene ble flyttet framover samtidig med fremdriften i tunnelprosjektet.

– Vi instrumenterte tett på sprengsalver, under og over bakken og hadde tett oppfølging og god kontroll på alt som skjedde i grunnen med basis i det omfattende datagrunnlaget fra monitoreringssystemet og erfaringene vi fikk underveis, sier Johansen.

Krevende

– Det har definitivt vært noe av det aller mest teknisk krevende monitoreringsmessig jeg har vært borte i. Jeg er glad vi hadde Cautus Geo med oss. Det skapte trygghet, sier Johansen.

Instrumenteringene i tunnelen ble plassert så tett på arbeidet som mulig og ble flyttet samtidig med at arbeidet skred fremover fra juletider 2021 og fram til i høst.

– De siste instrumentene kunne Cautus Geo demontere i høst. Vi kunne ikke gjort jobben uten instrumenteringen. Her fikk vi kontinuerlig innsikt og data som var til uvurderlig nytte i utførelsesfasen, sier Johansen.

Faktaliste:

  • Veidekke renoverte og drev ny gang- og sykkeltunnel ved Møllendalen.
  • Driving av tunnel i løsmasser under Møllendal gravplass krevde omfattende overvåkning.
  • Cautus Geo stod for monitorering med totalstasjoner, inklinometer og CautusWeb innsynsløsning.
  • Opptil fire totalstasjoner i sving samtidig med 120 prismer. Totalstasjonene måler automatisk optisk mot prismer (speil), plassert i nettverk på stag oppe på gravlunden og inne i byggegrop og i renovert og ny tunnel.
  • Inklinometer målte bevegelse ut fra spunt/rørvegg og vertikal endring (setning) i tunneltaket (rørskjermen). Inklinometerene i tunnelen ble flyttet ettersom tunnelen ble drevet.