Skal miljøovervåke kulturlag i norske byer

Stavanger domkirke

NIKU har signert ny rammeavtale. – Cautus Web er utrolig viktig for oss, sier arkeolog Vibeke Vandrup Martens.

– En flott bekreftelse for våre løsninger, sier CTO Lars Krangnes i Cautus Geo.

NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) har signert ny rammeavtale for «miljøovervåkning av kulturlag» med Cowi. Cautus Geo er underleverandør og står for instrumentering, innsamling og håndtering av data.

– Vi har flere rammeavtaler med NIKU. De løper videre. Vi er fornøyd med å fortsette samarbeidet med Cautus Geo på disse avtalene. Det gjør oss komplette. Cautus Geo har alt av teknikk, så gjør vi i Cowi analyser og beskriver mulige tiltak der bevaringsforhold for kulturminner kan komme under press, sier Stein Brock Olsen i Cowi.

Cautus Web

Arkeolog Vibeke Vandrup Martens i NIKU beskriver Cautus Web som en nøkkel. Der er informasjon fra overvåkningen tilgjengelig. Den kan leses stedsuavhengig og deles med andre.

– Cautus Web gjør det mulig å dele data med andre, som for eksempel de som bygger ut bybanen i Bergen. I tillegg kan vi være til stede og følge utviklingen både på Svalbard og Tønsberg samtidig, uten at vi fysisk må reise fram og tilbake for å lese av måledata. Det har stor betydning og er nyttig i forvaltning og forskning. I tillegg er det mer miljøvennlig og bærekraftig, sier Martens.

Middelalderbyer

NIKU og Cautus Geo overvåker kulturlag i flere av landets middelalderbyer, så som i Tønsberg og Bergen. Det prosjektet er finansiert av Klima- og miljødepartementet via riksantikvaren.

– Den overvåkningen fortsetter uavhengig av denne nye rammeavtalen, sier Martens.

Den nye rammeavtalen som nå er inngått, gjelder oppdrag i byer for tiltakshaverfinanseierte prosjekter med krav om miljøovervåkning. – Det er vanlig ved alle større utbygginger av samferdsel og bygg. Da skal utbyggingens påvirkning på omkringliggende kulturlag undersøkes, sier Martens.

Våtere klima

Klimaet er i endring. Økte nedbørsmengder gir utfordringer. Tilførsel av vann til kulturlagene er oftest bra, men kan være en trussel.

– Automatisk og kontinuerlig overvåking er viktig, slik at vi ved varsling om endrete forhold, kan sette inn tiltak og få kunnskapsgrunnlag for eventuelle forvaltningsmessige eller politiske beslutninger, sier Martens.

– Vi ser at NIKU vektlegger utstyr mer enn før. Da er det godt å ha Cautus Geo som samarbeidspartner. Det handler både om at utstyret har god kvalitet og at data er tilgjengelig, sier Olsen.

Bilder: Cautus Geo har i flere år bistått NIKU med «miljøovervåkning av kulturlag», inkludert overvåkning av kulturlag fra middelalderen i flere norske byer, Stavanger domkirke og bryggen i Bergen.