NIFS avslutning

NIFS (Naturfare, infrastruktur, flom og skred) – prosjektet er et felles satsningsområdet mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen.
Cautus Geo har deltatt med i delprosjekt 4, overvåking og varsling, med systemer som overvåking av fangnett, snøsig, ulike kamerasystemer og snø og klimamålinger.

Prosjektet ble avsluttet med brask og bram på Oslo Kino, SAGA tirsdag 12 april.

For mer informasjon om prosjektet og våre bidrag se  www.naturfare.no/