Miljøovervåker utfylling på Drammen Havn

Mike Voellmecke og David A. Benton på Drammen Havn.
Mike Voellmecke og David A. Benton på Drammen Havn.

Cautus Geo overvåker vannkvaliteten for Drammen Havn som tester ut bruk av boblegardin for å hindre spredning av partikler og forsøpling fra fyllmassene.

Cautus Geo overvåker vannkvaliteten for Drammen Havn som tester ut bruk av boblegardin for å hindre spredning av partikler og forsøpling fra fyllmassene.

Havna i Drammen skal utvides. Kravene for å stoppe partikkelspredning og flytende plastrester fra fyllmassene er bruk av lense med skjørt. Det er ikke uten utfordringer for havnevirksomheten.

Lense med skjørt kan skape problemer for skipstrafikken. Det samme kan iskalde vintre med mye is i fjorden.

Måler partikler

– Håpet er at boblegardin skal hindre spredning av partikler og fange opp eventuelle flytende materialer som plastrester. Så langt ser det ut til at det virker som det skal. Det viser overvåkningen Cautus Geo utfører, sier HMS-leder Gudveig C. Bellen Nordahl i Drammen Havn.

Cautus Geo etablerte omfattende måleutstyr i slutten av februar. To målebøyer kontrollerer vannkvaliteten på tre ulike dybder, fra en til 15 meter under vannflaten. I tillegg til surhetsgraden (Ph-verdien) sjekkes saltinnhold, ledningsevne og konsentrasjon av partikler (turbiditet).

– Overvåkningen viser at Drammen Havn tar ansvar for miljøet, sier daglig leder Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Cautus Web

Måledata mates fortløpende inn i Cautus Web. Der analyseres målingene i sanntid. Brytes fastsatte verdier sendes automatisk varsel.

– Resultatene så langt er oppløftende. Boblegardinen ser ut til å virke slik vi ønsker. Vi ser at partikler og flytende materiell holdes på innsiden av den, sier Nordahl.

Testperioden er fastsatt til tre måneder.

– Vi må ha sikkerhet for metoden. Vi må vite at den er trygg. Det handler om å ta miljøansvar, sier Nordahl.

– Overvåkningen blir fortsatt viktig om boblegardin blir benyttet i driftsfasen. Det gir dokumentasjon på at den fungerer under hele anleggsperioden og avdekker om noe uventet skulle skje, sier Gerhardsen.

Målesystemet som benyttes

  • Eureka M+25 multiprober (instrument med flere sensorer som gjør ulike målinger)
  • NesSens CB-450 målebøye (synlig på havoverflaten)
  • Cautus Geo CL datalogger (etablert inne i bøyene – batteri og datalogger)
  • Cautus Web (analyserer data og varsler i sanntid om fastsatte verdier overskrides)