Measurand distributørmøte 2016

Årets distributørmøte ble avholdt i vakre omgivelser på Cuba.
Measurand hadde samlet distributører fra hele verden og vi hadde 4 dager med gode faglige diskusjoner og erfaringsutveksling. Measurand har hatt en god vekst de siste årene og produksjonen har nå passert 130 000 meter med SAA. Det største markedet er USA og Canada, men vi har hatt en meget bra vekst i Norge i 2015 og vi ser en stadig økende etterspørsel etter SAA til ulike prosjekter. Av høydepunkt fra 2015 kan det nevnes installasjon av 150 meter lang SAA i et borehull, instrumentet skal overvåke stabiliteten i grunnen rundt en stor dam. Installasjonen var vellykket og kunden har bestilt flere nye 150 meter lange sensorer for å overvåke flere av borehullene rundt dammen.

Takk til Measurand for et godt gjennomført distributørmøte!