Lanserer nye dataloggere

CTO Lars Krangnes foreslår bruk av sensorteknologi på de stengte trebruene etter bru-kollapsen på Tretten.
CTO Lars Krangnes foreslår bruk av sensorteknologi på de stengte trebruene etter bru-kollapsen på Tretten.

Cautus Geo lanserer nye loggere, inkludert en egen økonomimodell som skreddersøm for bygg- og anlegg.

Cautus Geo tar igjen fram unik teknologi. – Kan løfte oss langt ut over Norges grenser, sier CTO Lars Krangnes.

Cautus Geo er av mange mest kjent for å overvåke naturfarer. I mer enn ti år har selskapet overvåket rasutsatte fjellpartier som Åkneset og Mannen. Det handler ofte om overvåkning av naturfarer, miljø og klima, bygg og anlegg, samferdsel og konstruksjoner når Cautus Geo nevnes.

Selskapet har en sterk posisjon. Hemmeligheten er kombinasjon av fagkunnskap og unik teknologi.

IoT i 10 år

Internet of Things, eller tingenes internett som vi sier på norsk, er sentralt for Cautus Geo.

– Ingen kunne levere det vi trengte. Det var starten på dataforvaltningssystemet Cautus Web og dataloggeren i 2014. Samme tanke ligger bak det vi nå gjør, sier Krangnes.

Når Cautus Geo designer en automatisk overvåkning, enten det er rasutsatte fjellpartier eller stabilitet i bygg, handler det om en totalløsning med ulike måleteknologier. Sensorer knyttes til dataloggeren som prosesserer og kommuniserer med nettportalen Cautus Web.

– Dataloggeren er hjernen i målesystemet. Den har toveiskommunikasjon. Det betyr at vi også kan styre sensorene fra Cautus Web, sier Krangnes.

Nisje og bredde

Nå tilbyr Cautus Geo tre unike loggere, utviklet av dem selv, med ulike spesifikasjoner.

– De nye loggerne gir skreddersøm, særlig for bygg- og anlegg. Her har vi en økonomimodell som er smart og som drives av internbatteri i mange år, sier Krangnes.

I tillegg kommer C2-loggeren. Den har større bruksområde, er svært robust og har mulighet for strømforsyning fra nett, batteri eller solcelle og er utviklet for alle kjente kommunikasjonsløsninger.

10 mill årlig

Listen over nyvinninger fra Cautus Geo er lang.

– Innsatsen på teknologiutvikling de siste tre årene passerer 30 millioner, delvis støttet av blant andre EU og Innovasjon Norge, sier Krangnes.

Han er sikker på at utvikling i Norge gir et fortrinn.

– Innenfor utvikling av teknologi for overvåkning av snøskred og steinsprang har vi verdens beste testfasiliteter i et krevende klima. Det gir trygge løsninger som er robuste, sier Krangnes.

Livreddende teknologi

25. februar i år feide et stort snøskred over riksvei 51 i Lom. Ingen liv gikk tapt. Trafikken ble stoppet før raset nådde veien.

Anlegget i Lom – signert Cautus Geo – var en nyvinning da det ble etablert som det første automatiske snøskredvarslingsanlegget i 2014.

Aller først utviklet selskapet dataprogrammet Munin. Det så dagens lys på Åkneset i 2010. Senere ble det Cautus Web.

Egen snøskredradar kom i 2013. Egen poretrykksmåler og sensor for overvåking av fangnett i 2014. Da kom også dataloggeren CL1, så kom oppstarten av vannmålesystem for pesticider.

Cautus Geo har lenge hatt oppdrag utenfor Norge. Selskapet opererer også i land som Sverige og Island.

– Teknologien vi nå tar fram har potensial for verdensmarkedet. Det som fungerer godt i Norge, tror vi også fungerer godt andre steder, sier Krangnes.