Kontrakt for skredsikring av Gudvangen-veien

20190704-gudvangenveien-cautusgeo

Cautus Geo er gitt i oppdrag å etablere skredvarsling med automatisk stenging av fylkesvei 241 i Gudvangen.

Systemet for skredvarsling etableres på Nautgrovi i Gudvangen i høst. Den kommende vinteren blir den første hvor snøskred fanges opp av systemet. Det skal varsle snøskred og stenge veien automatisk.

Geofonbasert

– Vi setter opp et geofonbasert system, tilsvarende det vi har etablert på Tinnsjøveien i Telemark. Systemet vil fange opp snøskred i tidlig fase og sørge for at veien stenges såpass tidlig at ingen risikerer å kjøre inn i skredet, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Han signerte kontrakten med Statens vegvesen denne uken.

Cautus Geo skal stå for all drift og vedlikehold de kommende fem årene.

Turisttrafikk

–Vi har sett behov for bedre sikring av fylkesveien som brukes av fastboende på Bakka og turister i Gudvangen. Turisttrafikken er økende hele året, sier Svein Ivar Moe i Statens vegvesen.

Han signerte kontrakten med Cautus Geo denne uken.

– I området går det store og små skred gjennom hele vinteren. Systemet som etableres vil skille mellom lav og høy skredaktivitet. Det vil gi stengt vei fra 15 minutter til permanent stenging i situasjoner med høy skredaktivitet i fjellet, sier Moe.

Mer om systemet:

  • Geofonbasert system valgt for å unngå radarforstyrrelser (mye skipstrafikk i Gudvangen)
  • Seks geofoner plasseres nær skredløpet i Nautgrovi. Signaler sendes trådløst
  • Lyssignal med rødt lys for stengt vei etableres på fylkesvei 241

Cautus Geo AS er et uavhengig selskap med hovedfokus på utvikling, etablering og drift av ulike målesystemer. Vi har som mål å vær en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.