Kamerasystemer levert til prosjektet ”Fjellskred i Troms”

Cautus Geo leverer to webkamerasystemer for overvåkningsformål til prosjektet ”Fjellskred i Troms”.

Kamerasystemene vil være en del av systemet for å overvåke ustabile landområder i Lyngen.

Nyheter i media relatert til prosjektet:

forskning.no