Joberget – første tunnel i løsmasser

Joberget

Cautus Geo bistår med deformasjonsovervåkning for å sikre at Norges første tunell i løsmasser er stabil under byggearbeidene.