ISSW i Innsbruck

Cautus Geo deltar denne uken på ISSW i Innsbruck. Her viser vi fram ny og spennende teknologi for overvåking og varsling av snø og snøskred til resten av verden.