ISO-sertifisert på ledelse og miljø

Atle Gerhardsen og Lars Krangnes etablerte Cautus Geo i 2009. I sommer har de sammen jobbet fram ISO-sertifiseringen.
Atle Gerhardsen og Lars Krangnes etablerte Cautus Geo i 2009. I sommer har de sammen jobbet fram ISO-sertifiseringen.

– Vi har hele tiden jobbet ut fra ISO-standardene. Nå kan vi også dokumentere det, sier Atle Gerhardsen.

I juni fikk Cautus Geo sertifiseringer for 9001 og 14001. 9001 er kanskje den mest kjente ISO-sertifiseringen. Den omfatter ledelse, produktdesign, kundebehandling, dokumentkontroll, internopplæring, internrevisjon og ledelsesevaluering.

Noe mindre kjent er kanskje 14001. Den setter høye miljøstandarder. Det handler både om å unngå å forurense, styringssystemer og politikk på miljøområdet.

Fortid i olje

Cautus Geo er grunnlagt, eies og styres av Atle Gerhardsen og Lars Krangnes. De har begge en fortid i olje.

– Der var kravet ISO-sertifisering. Vi har jobbet ut fra de samme standardene. Vi har hatt det under huden, men vi har ikke hatt sertifiseringen på plass før i sommer, sier Gerhardsen.

Det har handlet om tidsbruk.

– Samtidig har vi brukt en god del tid på å dokumentere våre systemer og standarder. Det blir enklere nå som vi rett og slett kan sende en pdf av sertifiseringen.

Bedre bedrift

– Jeg tror krav til å dokumentere kvalitet ikke blir slappere fremover. Det handler om å dokumentere standarder. Etter min vurdering gjør det oss til en bedre bedrift å ha sertifiseringene på plass. Det viser at vi har orden i sysakene, og at det ikke bare er vår egen oppfatning, men at det lar seg dokumentere gjennom standarder som er satt av andre, sier Gerhardsen.

– Jeg forventer økte krav fremover. I bunnen handler det hele om sikkerhet og troverdighet, sier Gerhardsen.