Intensiv sporovervåkning i Fyrstikkbakken

Montering på nattestid for det sterkt trafikkerte sporet til linje to og tre tett på Fyrstikkbakken.
Montering på nattestid for det sterkt trafikkerte sporet til linje to og tre tett på Fyrstikkbakken.

Cautus Geo satte T-banesporet ved Fyrstikkbakken på intensiv overvåkning i perioden fra oktober 2021 til over sommeren i 2022. Oppdragsgiver var AF Gruppen.

I oktober 2021 etablerte Cautus Geo kontinuerlig overvåkning av T-banesporet ved Fyrstikkbakken. AF Gruppen var oppdragsgiver. De bygger 160 leiligheter tett på sporet.

Sporet var kontinuerlig overvåket fra oktober i fjor til ettersommeren i år.

– AF Gruppen tok samfunnsansvar og satte sporet på kontinuerlig overvåkning i sprengningsperioden fra i fjor høst til over sommeren, sier COO (operativ leder) Atle Gerhardsen i Cautus Geo i en pressemelding.

Formålet var å ivareta sikkerheten for konstruksjoner og infrastruktur.

– Vi samarbeidet nært og godt med AF og Sporveien. For oss er det fint å være med på å sikre viktig infrastruktur i urbane bymiljø, sier geolog Sigmund Brekke Langelid i Cautus Geo. Han er leder for feltarbeid og sto sentralt i gjennomføringen av overvåkningen.

Det er økende oppmerksom om kontinuerlig og automatisk overvåkning av driftsatte spor.

– Da er det viktig med velprøvde automatiske målesystemer som krever lite vedlikehold og fungerer året rundt, sier Langelid.

Utstillingsvindu

Fyrstikkbakken 14 blir et utstillingsvindu for miljøvennlige boliger. AF Gruppen bygger 160 leiligheter i massivtre. Det er FutureBiults første kommersielle boligprosjekt i massivtre. Målet er 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp.

– Et utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen, sier AF.

– Vi har god erfaring med bruk av automatiske og kontinuerlige målinger. Instrumentering og måling som viser fakta i sanntid bidrar til å skape trygghet, og her har vi hatt et nært og godt samarbeid med Cautus Geo og Sporveien, sier anleggsleder Henrik Strand i AF Gruppen.

Byggearbeidene i Fyrstikkbakken pågår til rundt 2024. Da skal alle boenhetene i de nye boligbyggene stå klare til innflytting.

Trygg ferdsel

Sporveien frakter 60.000 passasjerer på spor to og tre forbi byggeplassen i Fyrstikkbakken hvert døgn. Det er store prosjekter tett på sporet på begge sider på strekningen mellom Bryn og Hellerud. Sporet skal senere legges om. Ny Hellerudtunnel overtar dagens åpne løsning. Den står klar om ett års tid.

– For oss handler sporovervåkningen om trygghet. Trafikkavviklingen gikk fint i hele perioden. Vi kjørte som normalt, sier avdelingsdirektør Oddvar Kilen i Sporveiens Bane vedlikehold.

Det innebærer i overkant av et passerende togsett hvert andre minutt.

Instrumenteringen

  • 150 meter langt automatisk SAA-setningsslange i spor
    • Cautus Web for mottak, analyse og automatisk varsling